Kuini cina sudah boleh dimakan,

bolehkah kutanya mana pisau untuk mengupaskan?

Kini kita sudah boleh  kenalan

bolehkah bertanya nama dan alamat kediaman?

Putar keran air terpancar

hanya  berharap  tanaman menanti akan siraman.

Berdiri kaku sehari-hari berpanasan.

Adik heran bibir pun gemetar,

tanya diucap jawaban pasti akan diberikan.

Astiri namaku  berasal dari jalan kasmaran.

Iklan