si ganteng

Dilukis dengan pinsil dan diselesaikan di Macromedia Flash untuk pigura dan teks.

Iklan